Skip to main content

Welkom op de website van de Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Stichting Mentorschap geeft informatie en advies over het mentorschap. Stichting Mentorschap bemiddelt en coördineert desgewenst bij de aanvraag en de afhandeling van de nodige formaliteiten voor de rechtbank. Stichting Mentorschap Rotterdam werkt in Rotterdam en de omliggende gemeenten.

Wat is mentorschap?

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krij...

Trainingen

Stichting Mentorschap Rotterdam organiseert meerdere keren per jaar de basistraining mentorschap. Deze gratis training is bedoeld voor nieuwe vrijw...

Vergoeding & Kosten

Kosten en vergoeding Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten. Bij Stichting mentorschap R...

Betekenisvol vrijwilligerswerk

Graag willen wij onze stichting aan u voorstellen. Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. biedt betrokken een warm mentorschap met inzet van vrijwillige mentoren. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Deze kan door de kantonrechter worden uitgesproken wanneer een volwassene niet in staat is de eigen regie te voeren over zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt dan de wettelijke vertegenwoordiger van diegene op de eerder genoemde gebieden. Het mentorschap staat naast de wettelijke maatregel van bewindvoering.

Inwoners van Rotterdam-Rijnmond, die geen of nauwelijks een netwerk hebben en die niet in staat zijn om zelf hun belangen te behartigen kunnen een beroep doen op onze stichting. Wij zorgen dan voor een passende mentor, die op maat uitvoering geeft aan het mentorschap.

Dit kunnen wij echter niet alleen.

Wij zoeken betrokken vrijwilligers die zich willen inzetten als mentor via onze stichting. Deze vrijwilligers worden door ons opgeleid tot mentor en ontvangen van ons begeleiding in de vorm van themabijeenkomsten en mogelijkheden tot intervisie.

Mentor worden

Ik ben opzoek naar een mentor, hoe werkt dat?

Stichting Mentorschap Rotterdam en omstreken is op 23-11-2000 opgericht op initiatief van enkele leden van de Centrale...
De wetgeving en ontwikkelingen rondom mentorschap zijn constant in beweging. Kijk hier voor de laatste ontwikkelingen.

Kijk ook eens op  Mentorschap Nederland  goedVertegenwoordigd  rechtspraak